🚨 Get Your Free NFT Certificate Mint by Completing the Web3 Exam! START NOW
DevOps Yazılım Mühendisliği Mülakat Soruları

devops-interview-questions

Çoğu insanın gözünde “DevOps mühendisi” zirveye oynayan bir başarıya sahip geleceğin mesleklerinden biridir (tam anlamıyla bir meslek olmasa da). En yüksek seviyedeki uluslararası şirketlerden bazıları (yalnızca birkaçına değinmek gerekirse - Netflix, Facebook, Amazon) kademeli olarak DevOps sistemini kendi iş akışlarına dahil ediyorlar. Bu kadar yüksek talep olduğunda, doğal olarak, DevOps uzmanları da yükselişe geçiyor. İşte bu yüzden sizlerle bu eğitim rehberinde DevOps yazılım mühendisliği mülakat soruları ile ilgili konuşmak istiyorum. Bu soruları cevaplamak DevOps nedir sorusunun cevabını vermekle aynı noktaya gelecektir.

Hem genel olanları hem de AWS DevOps yazılım mühendisliği mülakat soruları ile ilgili konuşacağız. Bazı temel ve ileri seviye soruları kapsayacak konuları ele alacağız. Ayrıca tahmin edebileceğiniz gibi mülakatın sonunda işi alma olasılığınızı yükseltecek olan potansiyel olumlu etkenleri ele alacağız. Yazılım mülakat soruları önceden çalışırsanız size çok kolay gelecektir.

Giriş

En temel sorulardan başlayalım. Kısa ve kolay olanlardan. Bu tür sorular neredeyse her mülakatın başlangıcından sorulurlar.

Temel DevOps yazılım mühendisliği mülakat soruları kolay olacak diye bir şey yok. Bunlar yalnızca detaylıca açıklanması ya da ardından gelen bilgilerle detaylandırılması gerekmeyen sorular.

Soru 1: DevOps nedir?

Doğal olarak size yöneltilmesi en beklenen sorulardan biri de bu olacaktır. Potansiyel işverenleriniz cevabı kendi kelimelerinizi kullanarak cevaplamanızı bile isteyebilirler.

Basitçe anlatmak gerekirse, DevOps sistem gelişmelerinin yaşam döngülerini kısaltmanın felsefik bir metodudur. Kelimenin kendisi “development” (geliştirme) ve “operations” (yönetim) kelimelerinin karışımıdır.

DevOps bunu otomasyonveişlem denetleme (ve test etme!) yöntemlerini uygulamaya sokarak yapar. Bunu yazılımın oluşturulma sürecinin tamamı boyunca uygular.

Soru 2: En popüler DevOps araçlarından bazıları hangileridir?

Git, Jenkins, DockerveSelenium DevOps kullanımı için en popüler programlardan bazılarıdır.

Soru 3: Agility’den ayrılmasını sağlayan bazı temel farklılıklar nelerdir?

DevOps ve Agility genellikle yan yana ya da karşı karşıya anılırlar. DevOps yazılım mühendisliği mülakat soruları arasından en az bir tanesinin bu ikisi arasındaki farkları belirtmek ve karşılaştırmak olmasını beklemelisiniz.

Bu ikisi arasındaki en büyük farklardan biri de Agility’nin tamamen zaman yönelimli olması, DevOps’un ise aynı konuya hem zaman hem de kalite olarak yaklaşmasıdır. Bu şekilde her şeyin zamanında yetiştirilmesiyle birlikte en yüksek kalite de güvenceye alınmış olur.

Bir diğer farklılık ise geribildirime dayalıdır. Agility tamemen müşteriye odaklanırken, DevOps iç denetim mekanizmalarını kullanır. İkisinin de kendi mizaçlarını destekleyecek olan sağlam argümanları var, ancak genel olarak iç denetim daha iyi bir seçenek olarak görülür. Bunun sebebi potansiyel sorunları daha nesnel bir bakış açısıyla değerlendirmek içindir. Dahası, iç denetimle, müşteri geribildiriminden daha hızlı bir biçimde tepki alabilirsiniz.

Soru 4: Sürüm Denetimi nedir?

Çoğu insan bu soruyu en kolay DevOps yazılım mühendisliği mülakat soruları içinden bir tanesi olarak kabul eder. Bu, belli dosyaların önceki sürümlerinin hepsinin izini sürmenin bir yöntemidir.

Soru 5: DevOps’un bazı anahtar bileşenleri nelerdir?

Entegrasyon, denetleme, ulaştırma ve denetleme. Bütün bu bahsi geçen metotların üzerinde süregiden tagı işaretlenmiştir. Bir ya da iki kez gerçekleşmezler. Devam etmekte olan süreçlerdir.

Soru 6: DevOps’ta kullanılan programlama dilleri nelerdir?

Temel olarak: Ruby. Python da kullanılabilir.

Soru 7: AWS, DevOps’a nasıl dahil oluyor?

Bu da bir başka AWS DevOps yazılım mühendisliği mülakat soruları içinden bir tanesi. Yazılım mülakat soruları söz konusu olduğu zaman bazı konuların farklı biçimlerde tekrar istendiğini görebilirsiniz. Büyük ihtimalle bunlardan birden fazla duyacaksınız. Konu DevOps olduğu zaman AWS baya önemli bir hale geliyor.

AWS, Amazon Web Services (Amazon Web Hizmetleri) anlamına gelir. İşletme boyutlandırmasını büyük (ya da bunun üzerini çizin - sınırsız) bir kaynak ve güç aracılığıyla sağlar.

AWS çoğu şirkette ürünlerini ve ürün teslimatlarını işletmesi için kullanılır. DevOps ise yalnızca bunu yaparken kullanılan metoda denir.

Soru 8: ‘Ekstrem Programlama’ nedir?

Ekstrem programlama (daha çok XP olarak bilinir) bir tür yazılım geliştirme metodudur. XP’nin temel amacı müşteri memnuniyetidir. Bütün hedefler, planlar ve çalışma yöntemleri bu tek amaç için işler.

DevOps kullanan şirketlerin çoğu aynı zamanda XP’yi de uygulamaya sokarlar.

Soru 9: ‘Tasarım Şablonu’ nedir?

Bu da DevOps modelini kullanan insanların çoğunun aşina olması beklenen genel bir terimdir. Bu yüzden DevOps yazılım mühendisliği mülakat soruları içinden bu sık sık karşınıza çıkacaktır.

Çok basitçe anlatmak gerekirse, bir tasarım şablonu, geliştiricinin karşılaşacağı belli türde bir soruna çözüm getirmektir. 

Bu şablonlar yeni geliştiricilerin potansiyel sorunlara ve problemlere karşı yardımcı olması için vardır. Bunu da potansiyel şablonlar ve çözümler sunarak yapar.

Bir geliştiricinin bahsedebileceği temel olarak üç tane tasarım şablonu türü vardır: Davranışsal, yaratımsal ve yapısal.

Soru 10: CBD nedir?

CBD, ya da Component-Based Development (Bileşen Yönelimli Geliştirme), ürün geliştirmeye karşı biraz ender bir yaklaşım sunar.

CBD ile geliştiriciler zaten var olan, iyi yapılmış ve test edilmiş bileşenleri yeni bir marka ve orjinal ürün olarak ortaya koyarlar. Bu da normal prosedürün yerini alır, ki o da bir ürünü sıfırdan ortaya çıkartmaktır.

devops-interview-questions

Daha Detaylı DevOps Yazılım Mühendisliği Mülakat Soruları

Artık iş görüşmenizde karşınıza çıkabilecek genel sorular hakkında genel bir anlayışa sahip olduğunuza göre, daha ileri seviye DevOps yazılım mühendisliği mülakat soruları konusuna geçebiliriz. Bir DevOps mühendisi işe alımında daha detaylı sorularla da karşılaşabilirsiniz. Buradaki “ileri seviye” tabiri bu soruların genellikle daha detaylı bir cevap beklediğini gösteriyor. Ya da arından gelen bir açıklama olması gerektiğini.

Soru 1: ‘Branşlaşma’yı açıklayın.

En sık karşılaşılan DevOps kodlama sorularından biri budur. Yaptığınız açıklama hem daha önceki yaptığınız işlerden edindiğiniz deneyimi hem de bilgilerinizi ortaya dökecektir.

Üç temel branşlaşma türü şunlardır: Görev, özellik ve yayınlama branşlaşması.

Görev branşlaşması her görevin farklı branş içinde olmasıdır. Görev anahtarları branş isimlerindedir. Özellik branşlaşması da bir branş içindeki bir özelliğin değişimleri ve ayarlamaları içinde depolamasıdır. Özellikle ile ilgili olan iş halledilip yapıldığı zaman, özelliği içinde barındıran branş daha sonra ana dosyayla birleştirilir. Son olarak da branşı yayınlamak sizin branşı yayınlandığında klonlamanızı sağlar. Klon üzerinde hala değişiklik yapabilirsinz.

Soru 2: Jenkins’i başka bir sunucuya nasıl kopyalarsınız?

Bu biraz meşakatli olabilir çünkü bunu yapmanın birden fazla yolu var. Potansiyel işverenler aynı konu üzerinde olan DevOps kodlama sorularını ayırabilirler ve her seferinde farklı bir cevap bekleyebilirler. Ben de sizlere Jenkins görevini bir sunucudan diğerine kopyalamanın en kolay yollarından birini açıklayacağım.

Büyük ihtimalle en kolay yol görev dizininden kopyalayıp basitçe yeniden adlandırmak olacaktır. Ondan sonra da yeni görevi diğer sunucuya aktarın.

Soru 3: Jenkins’i güvenceye almak için üç metot söyleyin.

Bütün DevOps yazılım mühendisliği mülakat soruları ve cevapları içinden verdiğiniz cevapların seçenekliliği bakımından en fazla hoşgörü bulunduran budur. Bu soruya verebileceğiniz cevaplar içinden mümkün olan bazı seçenekleri açıklayacağım:

  • Sık sık güvenlik denetimleri uygulayın
  • Jenkins’te depolanan verilere bir limit ayarı koyun
  • Global güvenlik ayarının açık olduğundan emin olun

Soru 4: ‘Otomasyon testi’ni tanımlayın.

Varsayılan olarak, sistemleri test etmek için manuel sistemler kullanılır. Bu da hem bir sürü insan kaynağının kullanılması, hem de potansiyel olarak hata payının çok yüksek olması anlamına gelir. Gene de otomasyon testi sizin yerinize sistem işlemlerini test eden uygulamalara izin verir.

Soru 5: ‘Otomasyon testi’ni kullanmanın temel faydaları nelerdir?

Bir çalışma alanında otomasyon testini kullanmanın birden fazla faydası var. O yüzden sizlere en belirgin olan örneklerden bazılarını açıklayacağım:

  • Daha önce bahsettiğim gibi, hataların olma olasılığı azalır.
  • Hem para hem de zamandan tasarruf edersiniz.
  • Başka türlü çok fazla zaman alacak olan devasa testleri yapmanızı sağlar.

Soru 6: Memcached nedir?

Memcached bir açık kaynak nesne önbellekleme sistemidir. Memcheched genellikle çok fazla zaman harcamanıza sebep olacak olan SQL veri alma işlemlerini yapmaktan kaçınabilmek için kullanılır.

Soru 7: Eğer bazı veriler değiştirilirse, Memcached’i nasıl güncellersiniz?

Bu da benzeri olan yüzlerce diğer DevOps yazılım mühendisliği mülakat soruları içinden biridir. Memcached gibi belirgin konuları işleyen sorular genellikle arkasından açıklama gerektiren yeni soruları barındırırlar. O yüzden bunlara olabildiğince fazla hazırlanmanız sizin için iyi olacaktır.

Böyle bir senaryoda Memcache’i güncellemenin iki yolu vardır. Ya önbelleği her güncellemeden sonra temizlersiniz, ya da güncelleme olduktan sonra anahtarları resetlersiniz.

Soru 8: Neden Devamlılık Tesinin bileşeni DevOps için bu kadar önemlidir?

DevOps’un 4 anahtar bileşenini bu rehberin başında söylemiştim, ama her biri hakkında detaya girmenin faydası var. DevOps’un dayandığı 4 büyük sütunlardır. Zaten DevOps yazılım mühendisliği mülakat soruları ve cevaplarına çalışmaktan daha iyi ne yöntem olabilir, değil mi?

Temel olarak, devam eden test süreci geliştiricilerin her güncellemeden sonra yeniden test etme sürecine devam etmelerini sağlamaktır. Bunu yaparak sürecin çok daha akıcı ilerlemesini sağlarlar. Diğer durumlarda da bütün testler koşu süreçlerinin sonuna saklanmalıdır. Bu da devasa çökmelere ve bir sürü zaman kaybına sebep olur.

Soru 9: Selenium iyi bir test aracı mıdır?

Evet, aslında DevOps temelli operasyonlardaki en iyi test etme araçlarından biri olarak kabul edilir. Selenium açık kaynak ve farklı tarayıcılarda kullanılabilen bir şeydir. Harika bir topluluğu var ve dağıtımlı test etme özelliğini destekliyor. Ayrıca tamamen de ücretsiz.

Soru 10: Devamlı entegrasyonun verimliliğini nasıl en üst düzeye çıkartabilirsiniz?

Fark etmişsinizdir ki DevOps yazılım mühendisliği mülakat soruları içinden popüler formatlardan biri de yürütme olarak karşımıza çıkar. Bu devamlılık gerektiren ve işverenler tarafından önemsenen süreçlerin devamlı olarak yürütülmesidir.

Devamlı entegrasyona gelindiğinde verimliliği en üst düzeye çıkartmak için yapabileceğiniz bir sürü şey var. Bunlardan çok iyi bilinen birkaç tanesini adlandırmak gerekirse:

  • Hem sürümü hem de yayınlamayı otomasyona alın.
  • Deneme süreci üretim süreçlerinin yapılacak olduğu tam bir kopyalanmış (klonlanmış) ortamda yapılmalıdır.
  • Herkesin yayınlanan sürümün sonuçlarını görmesine izin verin. Bu üretimi geliştirecek ve iletişim süreçlerini daha verimli hale getirecektir.

Genel Mülakat Tavsiyeleri

Bir takım en popüler DevOps yazılım mühendisliği mülakat soruları ve cevaplarının üzerinden geçtiğimize göre, artık bir iş görüşmesine gittiğiniz zaman karşınıza çıkabilecek olan durumların üstesinden gelmenizi sağlayacak olan genel tavsiyelere bir bakalım.

Büyük ihtimalle size verebileceğim en önemli tavsiye üzerinde gereğinden fazla düşünmemenizdir. Hepimiz bu yollardan geçtik. İşi çok istiyorsunuz ve planlanmış görüşme tarihi yaklaştıkça daha da fazla tedirgin hissetmeye başlıyorsunuz. Ya işveren sizi ya da kravatınızı beğenmezse? Kravat da ne gerçekten?

Rahatlamaya çalışın. Büyük ihtimalle olayı olduğundan daha da büyütüyorsunuz. Yazılım mülakat soruları üzerinde gereğinden fazla çalışılmaması gereken bir şeydir. Potansiyel işvereniniz sizin felaket biçimde tedirgin mi yoksa sakin mi yoksa denetimli mi olduğunuzu sezecektir. Bu da görüşmenizin sonucunu ciddi biçimde etkileyebilir.

Ayrıca DevOps kodlama mülakat sorularına aşırı çalışma olayına girmeyin. Eğer görüşmeye bir haftadır uyumamış bir zombi gibi giderseniz, bunun durumunuza hiçbir faydası olmaz. Çalışmak ve hazırlanmak iyidir, ama uyumak ve dinlenmek de.

Yapabileceğiniz şey görüşmeden bir hafta önce gerçekten çok çalışmak, sonra da görüşmeden bir gün öncesine geldiğinizde hiçbir şey yapmamak olabilir.

Evet, tamamen ciddiyim.

Bu çalışma konusunda izlenebilecek popüler bir metottur. Böyle yaparak beyninizin dinlenmesine ve kendini toparlamasına izin vermiş olursunuz. Hem büyük miktarda bilgi edindiği hem de strese girdiği için buna ihtiyacı olacaktır. Bir film izleyin, yürüyüş yapın ve gelecek olan iş görüşmesi hakkında düşünmemeye çalışın.

Asıl görüşme sırasında ise gerçekten yapmanız gereken tek bir şey var: Kendinizi olduğunuz gibi sunmanız. Havalı davranmaya çalışmayın, size uzun vadede bir fayda sağlamayacaktır. Sadece kendiniz olun ve işverenleriniz bundan memnun kalacaktır.

Sonuçlar

DevOps felsefesinin dünyayı kasıp kavurduğu bir gerçek. DevOps nedir sorusu çok fazla insan tarafından cevabı aranan bir soru haline geldi. Bir sürü ünlü şirket bunu edindiği için bu metodolojinin popülerliğinin artması da reddedilemez bir gerçek.

“DevOps kodlama” ya da “DevOps yazılım mühendisliği mülakat soruları” gibi soruların internetin her yerinde olduğunu görebilirsiniz. Ben bile bunları bu eğitim rehberinde kullandım. İşin gerçeği, o kadar da doğru değiller. “DevOps yazılımcı”ya da “DevOps mühendisi” gibi bir şey yoktur. DevOps bir tür meslek ünvanı değildir. Ancak insanlar bu terminolojiyi kullanmaya o kadar çok alıştılar ki, bütün her şeyi açıklamak yerine kelimenin kendisine referans vermek daha kolay bir hale  geldi. DevOps mühendisi tabiri gün geçtikçe daha da netlik kazanacaktır.

Bu eğitim rehberinde genel olarak DevOps yazılım mühendisliği mülakat soruları konusunu tartıştık. Memcache, Jenkins, Selenium ve AWS DevOps gibi konulara değindim. Sizlere iş görüşmenizden önce ve sonra işinize yarayacak olan bazı genel tüyolar da verdim. O iş görüşmenizde sizlere bolca şans ve başarılar diliyorum!

Dürüst geri bildirimde bulunun

Gerçek fikrinizi bırakarak en iyi online eğitim platformunu seçmek isteyen binlerce insana yardımcı olun. Pozitif veya negatif de olsa tüm geri bildirimler dürüst oldukları sürecek kabul ediliyor. Taraflı geri birimleri veya spam'leri yayınlamıyoruz. Deneyiminizi, fikrinizi veya tavsiyenizi paylaşmak istiyorsanız sahne sizin!


EN İYİ 3 Popüler Kupon Kodu

Onaylanmış

EXCLUSIVE 25% OFF

On DataCamp Subscriptions
Puan
5.0
Onaylanmış

UP TO 70% OFF

Personalized Udacity Discount
Puan
5.0
Onaylanmış

ONLY $14.99

Top Udemy Courses For Less
Puan
5.0

SSS

Hangi online ders sitesini inceleyeceğinizi nasıl seçiyorsunuz?

Piyasa boyutuna, popülerliğe ve en önemlisi kullanıcılarımızın taleplerine veya belli online eğitim platformları hakkında gerçek MOOC incelemesi okumak isteme talebine göre online eğitim platformlarını seçiyoruz.

E-öğrenme incelemelerinizi yazmadan önce ne kadar araştırma yapıyorsunuz?

MOOC uzmanlarımız haftalarca araştırma yapıyor. Sonrasında farklı etkenler hakkında değerlendirmelerini yapabiliyorlar. Çok fazla zaman alsa da online eğitim platformundaki tüm gerekli özelliklerin denenmesi, test edilmesi ve gerçek verilere dayalı bir hükümde bulunulmasını garanti edebilmemiz için tek yol bu.

En iyi online eğitim platformlarını seçerken en önemli etken hangisi?

Tek bir etken seçmek yanlış olur. Öncelikler her kişinin değerlerine, isteklerine ve hedeflerine göre değişiyor. Biri için önemli olan bir özellik başkası için önemsiz olabiliyor. Tüm kullanıcıların öğrenme materyallerinin iyi kalitesi konusunda hemfikir olması bir online eğitim platformu olmazsa olmaz.

Bu e-öğrenme inceleme platformu diğerlerinden nasıl farklı?

Her MOOC inceleme platformu eşsizdir. Kendi hedefleri ve değerleri vardır. Bizim e-öğrenme incelemelerimiz %100 gerçektir ve dikkatli bir analizden sonra kaleme alınır. Çoğu e-öğrenme inceleme sitesinde bu bu özellik bulunmadığından bunu süper gücümüz gibi görüyoruz!

Gün
Saat
Dakika
Saniye