Selenium Kullanımı İle İlgili Önemli İş Görüşmesi Soruları ve Cevapları

selenium kullanımı

Programlamaya meraklıysanız muhtemelen Selenium’u duymuşsunuzdur. Hatta Selenium kullanımı mülakat soruları arıyorsanız o zaman bu framework’le haşır neşir de olmuşsunuzdur. Günümüzde birçok işveren Selenium kullanımı uzmanı olan ve en azından bir şekilde deneyim kazanmış programcılar ve geliştiriciler arıyor. İş alımında göze girmek için sadece Selenium’un ne için kullanıldığını bilmek yetmiyor, becerilerinizi de göstermeniz gerekiyor.

Bu rehberde en baştan başlayıp bazı temel bilgilerden sonra Selenium kullanımı iş görüşmesi soruları ve cevapları hakkında konuşacağız. Sonrasında size iş görüşmelerinde karşınıza çıkabilecek bazı ileri düzey soru örnekleri de vereceğim. En sonda da rehberimiz boyunca öğrendiğiniz Selenium kullanımı mülakat sorularında alıştırma yapmanız için genel ipuçlarından bahsedeceğim.

İçindekiler

Giriş - Basit Sorular

Selenium açık kaynaklı, ücretsiz bir web uygulaması test etme framework’üdür. Tüm geliştiriciler Selenium’u indirebilir, üzerinde istediği değişikliği yapabilir. Herkes tarafından istenerek ve sevilerek kullanılan bir web yazılımı test etme framework’üdür.

Başlamadan Önce - Selenium Nedir?

Selenium açık kaynaklı, ücretsiz bir web uygulaması test etme framework’üdür. Tüm geliştiriciler Selenium’u indirebilir, üzerinde istediği değişikliği yapabilir. Herkes tarafından istenerek ve sevilerek kullanılan bir web yazılımı test etme framework’üdür.

Bu açıklama “Selenium nedir?” sorusunun yanı sıra “Selenium ne için kullanılır?” sorusuna da cevap veriyor. Kullanıcıya tüm web uygulaması test etme olanaklarını sunuyor. Herkes tarafından bilinmesine sebep olan ana özelliklerinden biri framework kullanımının basit olması. Selenium kullanımı için herhangi bir betik dili bilgisine ihtiyaç yok. Çoğu popüler programlama dilini (C#, Java, Python, PHP, vb.) de destekliyor.

Soru 1: Otomasyon testi nedir?

Otomasyon testi çok popüler olan ve yine Selenium tarafından gerçekleştirilen bir uygulamadır.

Otomasyon testi, programcıya kodladığı yazılımı otomatik test etme aracıyla (ör. Selenium) test etmesini sağlar. Böylelikle manuel test ihtiyacı da ortadan kalkmış olur. Bir otomasyon testi programı kullanmayı biliyorsanız muhteşem bir avantaja sahipsiniz.

Bunun sonrasında gelebilecek şöyle bir soru var; otomasyon testinin faydaları nelerdir? Dürüst olmak gerekirse çok fazla var ancak size en dikkate değer örneklerden birini vereyim: manuel testten çok daha fazla güvenlidir (insan hatasına yer olmaz), ciddi anlamda zaman ve hatta para kazandırır ve manuel testten daha ucuzdur.

Karşılaştır Online Eğitim Platformları Diğerleriyle Yan Yana

Biliyor Muydunuz?

Kariyeriniz için hangi online eğitim platformunun daha iyi olduğunu merak etmiş miydiniz?

EN İYİ online eğitim platformunu yan yana görün ve karşılaştırın

Soru 2: Selenium hangi iki test türünü destekler?

Fonksiyonel ve regresyon testleri.

Soru 3: Selenium webdriver nedir?

Selenium’un önemli bir parçası olduğu için böyle bir Selenium kullanımı mülakat sorusu sorulabilir.

Selenium webdriver programcıya kullanıcı olarak çeşitli web uygulamalarını hem yerelden hem de uzaktan test edebilme olanağı sağlar. Bu, framework’ün gelişiminde büyük bir adımdır.

Soru 4: Selenium’un üç ana sürümü nelerdir?

Selenium IDE, Selenium RC ve Selenium Webdriver.

Soru 5: “Selenese” nedir?

Selenese, Selenium IDE’leri için yazılan script’lerin dilidir.

Soru 6: Hangi tarayıcılar Selenium’u destekler?

Bu sorunun cevabı Selenium’un sürümüne bağlı. Selenium IDE sadece tek bir sürümü destekler: Firefox. Selenium RC Chrome, Explorer, Firefox ve Opera’yı desteklerken Selenium Webdriver ise piyasadaki ana akım web tarayıcıların çoğunu destekler.

Soru 7: “Element” nedir?

Web sayfasında bulunan her bir öğe element olarak adlandırılır.

Soru 8: Framework’ün daha iyi sürümleri varken neden insanlar Selenium IDE’yi kullanmak istesin?

Garip bir Selenium kullanımı sorusu gibi görünse de Selenium IDE kulllanmak için haklı bir sebep var: basitlik.

Framework’ün IDE sürümünün kullanımı çok kolay ve oldukça düşük bir öğreme eğrisine sahip. Programlamaya yeni giren ve yaptığını hakkında doğru düzgün bir fikri olmayan insanlar için mükemmel bir tercih.

Soru 9: “Selenium Grid” ne için kullanılır?

Selenium Grid birden fazla web sayfasını (web uygulamasını) aynı anda test eder ve sonrasınra zaman dilimlerini karşılaştırır. Bakım açısından web sitenizin ne kadar olduğunu gösterebilir.

Soru 10: Selenium hangi işletim sistemlerini destekler?

Üç ana işletim sistemleri olan Windows, Apple ve Linux’u destekler.

Soru 11: “Assert” ve “verify” komutlarının arasındaki ana fark nedir?

Assert, eğer eksik bir element bulunursa sayfanın test sürecini durdurur. Verify ise ne olursa olsun test işlemine devam eder.

Soru 13: Sizce Selenium’un ana olumsuz noktaları neler?

Soft assert testi gerçekleştirir ve assert başarısız olursa hata fırlatma gerçekleştirmez. Hard assert anında hata fırlatır, sonrasında test işlemine devam eder.

Question 13: In your opinion, what are the main negative points of Selenium?

Böyle Selenium kullanımı mülakat sorularına vereceğiniz cevaplar tamamen size kalmış. Bazı insanlar Selenium’un sadece web uygulamalarını desteklemesini bir sorun olarak görürken başkaları da nesneleri sürdürmekten yakınıyor. Çoğu Selenium kullanımı hakkındaki mülakat sorusu bu soru gibi kişinin kendi fikrine dayanmıyor.

Soru 14: POM’nin (Page Object Model) ana avantajları neler?

POM göze çarpan iki ana avantaja sahip; kodun okunurluğunu geliştiriyor ve tekrar kullanılabilir hale getiriyor.

Soru 15: Selenium’daki farklı türdeki locator’ların (bulucular) isimlerini sayın.

Selenium framework’ünde birçok farklı locator yer alıyor ancak ana birkaçının isimleri şunlar: ID, Name, Xpath, LinkText, DOM, vb.

Selenium Kullanımı İleri Düzey Mülakat Soruları

En çok sorulan Selenium kullanımı temel mülakat sorularından 15 örnek inceledik. Daha önce de dile getirdiğim gibi bu ve buna benzer soruları mülakatın başında bekleyebilirsiniz.

selenium kullanımı

Sıra geldi Selenium kullanımı hakkındaki ileri düzey mülakat sorularına. Potansiyel işvereniniz Selenium hakkında bir iki şey bildiğinizi ve nasıl çalıştığının farkında olduğunu anladı. Şimdiyse framework’teki beceri seviyenizi test etmek isteyecektir. Bunların içerisinde kapsamlı sorular, kodlama görevleri vb. yer alabilir.

Soru 16: CSS’den Selenium’a belli elemen özellikleri nasıl alınır?

Element özellikleri get()komutu kullanılarak alınabilir.

Soru 17: JavaScript kullanarak sayfada aşağı doğru nasıl kaydırırsınız?

Bunu gerçekleştirmek için window.scrollBy() fonksiyonunu çalıştırmanız gerekir.

Örnek:

((JavascriptExecutor) driver).executeScript("window.scrollBy(0,750)");

Soru 18: Selenium Webdriver ile ekran görüntüsü nasıl alınır?

Buna benzer Selenium kullanımı sorularıyla karşılaşabilirsiniz.

Ekran görüntüsü almak için TakeScreenshot fonksiyonunu kullanmanız gerekir. SonrasındagetScreenshotAs() komutunu kullanarak ekran görüntüsünü kaydedebilirsiniz.

Örnek:

from selenium import webdriver browser = webdriver.Firefox() browser.get('http://www.bitdegree.org/') browser.save_screenshot('courses.png') browser.quit()

Soru 19: Selenium Webdriver aracılığıyla dosya nasıl yüklenir?

Nasıl gerçekleştirebileceğinizin bir örneği aşağıda yer alıyor. Unutmayın; input ve file etiketlerini dahil etmeniz gerekiyor.


element = driver.find_element_by_id(”uploaded_file")
element.send_keys("C:\pictures.png")

Soru 20: Junit nedir?

Selenium kullanımı sorularından bir olarak sınıflandırılmış olsa da cevap oldukça basit. Pek çok kişi bilmediği için bu soru ileri düzey olarak görülüyor.

Junit, birim testi için kullanılan Java tabanlı bir framework’dür.

Soru 21: Selenium’um testi geçebilmesi için kaç parametre gerekiyor sağlamamız? Bu parametreler neler?

İşte Selenium mülakat soruları başka sorulara kapı aralayabilir derken bunu kastediyordum. Sadece parametrelerin sayısını değil ne olduğunu da bilmek gerekiyor.

Selenium’un testi geçebilmesi için toplamda dört koşul (parametre) mevcut. Parametreler şunlardır: URL, host, browser ve port sayısı

Soru 22: Selenium’la bir nesne nasıl tanımlanır?

String Locator fonksiyonuyla gerçekleştirebilirsiniz.

Soru 23: Webdriver ile bozuk bir web sayfasındaki bağlantıları nasıl bulacaksınız?

Zorlu gelebilecek sorulardan biri bu. Mülakatı gerçekleştiren kişi size rastgele bağlantılar verip size hangi bağlantıların sorunsuz bir şekilde çalıştığını, hangilerinin bozuk olduğunu sorabilir.

İşlemi gerçekleştirmek için driver.get() fonksiyonunu kullanmalısınız. <a> etiketlerini imleyerek ve çıkan her <a> için yukarıdaki fonksiyonu test olarak kullanın. “200 - OK” olarak dönmeyen bağlantılar bozuktur.

Soru 24: “/” ve “//” arasındaki fark nedir?

“/” ve “//” Xpath içerisinde kullanılır. “/” “absolute path” oluşturmak için kullanılır, seçim birinci noddan başlar. “//” “relative path” oluşturur, seçim belgenin gelirtilen herhangi bir noktasından başlayabilir.

Soru 25: ‘Implicit wait’ ve ‘Explicit wait’ arasındaki fark nedir?

Bu ve buna benzer soruları olabildiğince basit bir şekilde cevaplayın.

Implicit wait bir element için devam eden ve tekrar eden aramalar yapar. Explicit wait ise tek seferlik bir şeydir.

Soru 26: TestNG’de bir test nodu nasıl atlanır?

TestNG’de bir test nodu atlamak istiyorsanız annotation area’da test parametresini “false” olarak ayarlamanız gerekiyor.

Soru 27: Selenium içerisindeki otomasyon sınırlamaları nelerdir?

Yaratıcılığa yer olmadığından zorlu bir sorudur bu. Ya bilirsiniz ya bilmezsiniz.

Neyse ki cevabı çok basit: captcha ve barcode Selenium kullanılarak otomatikleştirilemeyen iki şeydir.

Soru 28: Bir framework için kaynak olarak kullanılabilecek iki dosya türü söyleyin.

Excel ve metin dosyaları cevap olarak en çok kabul görenlerdir.

Soru 29: Selenium IDE hangi iki türde açılabilir?

Selenium IDE ya pencere modunda ya da kenar çubuğu modunda açılabilir.

Soru 30: Bir belge diğer belgenin içine nasıl yerleştirilir?

Bunu gerçekleştirmek için iframe komutunu kullanmanız gerekiyor.

Birkaç Tavsiye

Rehberimizde Selenium nedir sorusuna cevap bulduk. Potansiyel işvereninizin sorabileceği Selenium kullanımı hakkındaki temel iş görüşmesi soruları ve cevapları hakkında konuştuk. Daha ileri düzey mülakat sorularına da el attık. Bitirmeden önce bir iş görüşmesinde işinize yarayabilecek Selenium’la alakalı veya alakasız birkaç taviyede bulunacağım.

selenium kullanımı

Görüşme Öncesi

İş görüşmesinin iyi geçme şansını arttırmak için önce yapabileceğiniz tonlarca şey var. Sıkı çalışmak, daha fazla uyumak, olası soruları tekrar gözden geçirmek.. Yapacağınız her şey işe alınma şansınızı arttıracak. Ne yapılması gerektiğini çok iyi biliyorsunuzdur.. Peki ne yapılmaması gerektiği konusunda bilginiz var mı?

İş görüşmesine hazırlık sürecinde aşırıya kaçmamalısınız. Tabii ki de en iyisini yapabilmek için hazırlanmalısınız ancak diyelim ki mülakat bugün ama üç gündür uyumadınız. Bunun kime ne faydası olacak? Sakin olmayı ve akıllıca davranmayı deneyin. Bir program yapın, dinlenin ve bu süre zarfında sürekli olarak bu iş görüşmesi soruları ve cevapları hakkında düşünmemeyi deneyin.

Görüşme Sırasında

İş görüşmesi sırasında amacınız sahip olduğunuz hünerleri potansiyel işverenlerinize göstermek olmalı. Stresin performansınıza gölge düşürmesine izin vermeyin. Tek kelimelik yanıtlar verip mülakatı gerçekleştiren kişilerin tatmin olmasını beklemeyin. Fırsat buldukça detaylandırın ve konu hakkında bilgi sahibi olduğunuzu gösterin. Mütevazi davranın ve işi hazırlandığınız sorulara bırakın.

Udacity Review Logo
İyi Yönler
 • Kullanması kolay
 • Kaliteli içeriğe sahip
 • Fiyat konusunda saydam
Ana Özellikler
 • Tamamlamada ücretsiz sertifikalar
 • Veri bilimi becerilerine odaklanıyor
 • Esnek eğitim programları
Udacity Review Logo
İyi Yönler
 • Basit tasarım (gereksiz bilgi yok)
 • Yüksek kaliteli dersler (ücretsizler dahil)
 • Çeşitli özellikler
Ana Özellikler
 • Nanodegree programları
 • Firmalara uygun
 • Ücretli tamamlama sertifikası
Udemy Logo
İyi Yönler
 • İnanılmaz çeşitlilikte dersler
 • Gezinmesi kolay
 • Teknik sorunlar yok
Ana Özellikler
 • İnanılmaz çeşitlilikte dersler
 • 30 günlük para iade politikası
 • Ücretsiz tamamlama sertifikası

Görüşme Sonrası

İş görüşmeniz tamamlandıktan sonra sırtınızdan bir yük kalkacaktır. Çoğu şirket birkaç gün içinde geri dönüş yapar. Bu zaman dilimi stresli geçebilir ama beklemeye değer. Şirketi günde beş defa arayıp veya mesaj atıp “işi aldım mı??” diye sormanız tavsiye edilmek. Sabırlı ve sakin olun. Çoğu şirket artık insanları bekletmemek için işe almayacak olsa bile haber veriyor.

Son

Artık sadece Selenium’un ne için kullanıldığını değil iş görüşmesinde karşınıza çıkabilecek farklı türdeki Selenium framework sorularını da biliyorsunuz.

Unutmayın; kendinize güvenin ve sıkı çalışın! Sıkı çalışırsanız “Selenium ne için kullanılır” ve “Selenium içerisindeki otomasyon limitleri nelerdir?” gibi sorular kulağa oldukça kolay gelecek.

İş görüşmenizde bol şans!

Dürüst geri bildirimde bulunun

Gerçek fikrinizi bırakarak en iyi online eğitim platformunu seçmek isteyen binlerce insana yardımcı olun. Pozitif veya negatif de olsa tüm geri bildirimler dürüst oldukları sürecek kabul ediliyor. Taraflı geri birimleri veya spam'leri yayınlamıyoruz. Deneyiminizi, fikrinizi veya tavsiyenizi paylaşmak istiyorsanız sahne sizin!


EN İYİ 3 Popüler Kupon Kodu

Onaylanmış

EXCLUSIVE 67% OFF

On DataCamp Subscription
Puan
5.0
Onaylanmış

SAVE 75%

Udacity Black Friday Offer
Puan
5.0
Onaylanmış

AS LOW AS $14.99

Top Udemy Courses For Less
Puan
5.0

SSS

Hangi online ders sitesini inceleyeceğinizi nasıl seçiyorsunuz?

Piyasa boyutuna, popülerliğe ve en önemlisi kullanıcılarımızın taleplerine veya belli online eğitim platformları hakkında gerçek MOOC incelemesi okumak isteme talebine göre online eğitim platformlarını seçiyoruz.

E-öğrenme incelemelerinizi yazmadan önce ne kadar araştırma yapıyorsunuz?

MOOC uzmanlarımız haftalarca araştırma yapıyor. Sonrasında farklı etkenler hakkında değerlendirmelerini yapabiliyorlar. Çok fazla zaman alsa da online eğitim platformundaki tüm gerekli özelliklerin denenmesi, test edilmesi ve gerçek verilere dayalı bir hükümde bulunulmasını garanti edebilmemiz için tek yol bu.

En iyi online eğitim platformlarını seçerken en önemli etken hangisi?

Tek bir etken seçmek yanlış olur. Öncelikler her kişinin değerlerine, isteklerine ve hedeflerine göre değişiyor. Biri için önemli olan bir özellik başkası için önemsiz olabiliyor. Tüm kullanıcıların öğrenme materyallerinin iyi kalitesi konusunda hemfikir olması bir online eğitim platformu olmazsa olmaz.

Bu e-öğrenme inceleme platformu diğerlerinden nasıl farklı?

Her MOOC inceleme platformu eşsizdir. Kendi hedefleri ve değerleri vardır. Bizim e-öğrenme incelemelerimiz %100 gerçektir ve dikkatli bir analizden sonra kaleme alınır. Çoğu e-öğrenme inceleme sitesinde bu bu özellik bulunmadığından bunu süper gücümüz gibi görüyoruz!

Gün
Saat
Dakika
Saniye