Şu anda izleniyor
150 Öğrenciler

Tanım

Ne Öğreneceksiniz?

  • Python ile Kodlama Nasıl Yapılır Python ile Programlama Nasıl Yapılır Python Nerede Kullanılır

Gereksinimler

  • BT Okuryazarlığı
  • NFT Certificate
  • 63 Ders
  • Başlangıç seviyesi
  • English
  • 4.3 Puan
  • +100 XP

Share Course on Social media

Müfredat

Course consist of total 5sa 11dk of content, in total.

Bölüm 1: Python Programlama: Yeni Başlayanlar İçin Evrensel Bir Programlama Dili
15:42
Bölüm 2: Çıktı
10:39
print() Fonksiyonu
03:55
Ayraçlar ve Yeni Satırlar
06:02
Bölüm 3: Değişkenler
36:23
Bölüme Giriş
01:06
Değişken Görevlendirme
07:51
Rakam Değişkenleri (Int, float ve kompleks)
06:58
String Değişkenleri
05:12
Substring'ler ve Birleştirme
08:36
Değişkenler ile Listeler, Tuple'ler (Demet) ve Dictionary'ler
06:40
Bölüm 4: Operatörler
25:53
Bölüme Giriş
01:06
Python Matematik Operatörleri
09:21
Operatör Sırası
05:05
Python Karşılaştırma Operatörleri
05:50
Python Mantıksal Operatörler
04:31
Bölüm 5: Kod Dallandırma
26:20
Bölüme Giriş
00:58
Basit If İfadeleri
07:03
If.... Else İfadeleri
08:54
İçe İçe If İfadeleri
04:45
Ternary Operatörü
04:40
Bölüm 6: Döngüler
26:17
Bölüme Giriş
01:04
While Döngüleri
08:30
For Dögüleri
06:11
İç İçe Döngüler
05:28
Break ve Continue İfadeleri
05:04
Bölüm 7: Matematik Fonksiyonları
15:47
Bölüme Giriş
00:59
Dönüşüm Fonksiyonları
04:41
Matematiksel Fonksiyonlar
04:43
Rastgele Fonksiyonlar
05:24
Bölüm 8: Python String Fonksiyonları
14:21
Bölüme Giriş
00:49
Capitalize(), center() ve count()
05:53
Find(), isalpha(), isdigit()
04:38
Join(), len(), split()
03:01
Bölüm 9: Tuple'ler ve Dictionary'ler
40:05
Bölüme Giriş
01:04
Tuple Oluşturma
04:09
Tuple İçerisindeki Değerlere Ulaşma
06:22
Tuple Fonksiyonları
11:17
Dictionary Yaratma
04:34
Dictionary İçerisindeki Değerlere Ulaşma ve Değiştirme
05:02
Dictionary Fonksiyonları
07:37
Bölüm 10: Zaman ve Tarih
12:48
Bölüme Giriş
00:43
Zaman Tuple'si
04:50
Takvim
02:03
Zaman ve Takvim Fonksiyonları
05:12
Bölüm 11: Python Fonksiyonları
41:58
Bölüme Giriş
01:05
Basit Bir Fonksiyon Tanımlama ve Kullanma
05:44
Gerekli Argüman Fonksiyonları
08:18
Anahtar Argüman Fonksiyonları
06:03
Standart Argüman Fonksiyonları
09:25
Return İfadesi
05:51
Python Modülleri Oluşturma ve Kullanma
05:32
Bölüm 12: Girdi/Çıktı
24:46
Bölüme Giriş
00:56
Klavye Girdisini Okuma
07:06
Harici Bir Yazı Dosyasını Okuma
08:13
Harici Bir Yazı Dosyası Yazma
08:31
Bölüm 13: Python ile Daha Fazlası
20:25
Bölüme Giriş
01:00
İstisnalarla Başa Çıkma
05:31
Python ile Web Sunucusu Kodlama
07:50
Python ile Form Verisini İşleme
04:37
Özet ve Son Sözler
01:27

Ders yorumları