Şu anda izleniyor
176 Öğrenciler

Tanım

Ne Öğreneceksiniz?

  • Web Uygulamalarını Ve Sayfalarını Yapılandırmak İçin PHP Kullanabilmek Back-End Geliştiriciliği Nedir Bilmek Web Siteleri Geliştirebilmek

Gereksinimler

  • Temel HTML Mac ya da PC
  • NFT Certificate
  • 67 Ders
  • Başlangıç seviyesi
  • English
  • 4.3 Puan
  • +100 XP

Share Course on Social media

Müfredat

Course consist of total 3sa 39dk of content, in total.

Bölüm 2: Yankı Ve Basım
12:55
Yankı Ve Basım Metni
03:33
Yankı Ve Basım Numaraları Ve İfadeler
04:58
HTML Kodu İle Yankı Ve Basım
03:46
Bölüm 3: Constants and Variables
12:22
Değişmezler ve değişkenlere giriş
00:51
Değişmezler
03:27
PHP değişkenlerini başlatmak ve bildirmek
02:57
PHP Değişken Türleri
05:07
Bölüm 4: PHP Uygulayıcıları
17:00
PHP İşleçlerine giriş
00:49
Aritmetik İşleçler
05:17
İşleçleri Karşılaştırmak
04:27
Mantık İşleçleri
03:00
Görev İşleci
03:27
Bölüm 5: PHP'de Koşullular
14:06
PHP'de koşullulara giriş
00:44
Temel if koşulluları
02:56
If... Else
03:12
Else... If
03:27
Switch İfadeleri
03:47
Bölüm 6: Döngüler
11:33
Döngülere giriş
00:50
While Döngüleri
04:16
Do... While Döngüleri
02:53
For Döngüleri
03:34
Bölüm 7: Dosya Dahil Etmek
05:28
Dosya dahil etmeye giriş
00:41
Dahil Et
02:50
İste
01:57
Bölüm 8: Diziler
23:51
Dizilere giriş
00:49
Basit Diziler
05:56
Dizi Aracılığıyla For... Each
03:36
İlişkisel Diziler
04:43
Çokboyutlu Diziler
04:15
Suplerglobal Diziler
04:32
Bölüm 9: Dizinler
12:55
Dizinlere Giriş
00:45
strlen(), strpos(), str_word_count()
03:27
str_getcsv(), addlsashes(), stripslashes()
03:27
implode() and explode()
03:08
Hash'ler Ve Şifreleme
02:08
Bölüm 10: PHP Fonksiyonlar
10:56
Fonksiyonlara giriş
00:43
Basit fonksiyonlar
02:27
Fonksion argümanları
03:42
Return değerleri
04:04
Bölüm 11: Girdi Ve Çıktı
26:20
Dosya I/O
00:54
Sunucuya dosyaları yazmak
06:32
Sunucudan dosyaları okumak
05:08
CSV dosyaları yazmak
04:33
CSV dosyalarını okumak
09:13
Bölüm 12: Çerezlerle Çalışmak
08:12
Çerezlere giriş
00:48
Çerezleri kurmak
02:26
Çerezleri okumak
02:52
Çerezleri silmek
02:06
Bölüm 13: Seans Değişkenleriyle Çalışmak
05:40
Seanslara giriş
00:49
Seans başlatmak
01:31
Seans değişkenlerini geçmek
01:18
Seansı bitirmek
02:02
Bölüm 14: E-postalar
06:59
E-postalara giriş
00:47
Düz metin e-posta göndermek
02:39
HTML e-postası göndermek
03:33
Bölüm 15: Veritabanıyla Çalışmak
30:56
Veritabanıyla çalışmaya giriş
01:00
Bir MySQL veritabanına bağlanmak
06:51
Basit bir veritabanı sorgusu oluşturmak
06:25
Veritabanına veri kaydetmek
05:28
Veritabanında veri düzenlemek
05:29
Veritabanında veri silmek
04:49
Özet
00:54

Ders yorumları