Şu anda izleniyor
3 Öğrenciler

Tanım

Ne Öğreneceksiniz?

  • Değişkenler ve veri türleri ile egzersiz yapın Dizi ve öğelerin temellerini öğrenin Operatörlerin ve koşulları kavrayınYou'll build an understanding in operators and conditions You'll tap into loops and functions

Gereksinimler

  • Önceden programlama deneyimi gerekmiyor Metin düzenleyici ve tarayıcı konsol kullanabilme
  • NFT Certificate
  • 26 Ders
  • Başlangıç seviyesi
  • English
  • 5.0 Puan
  • +100 XP

Share Course on Social media

Müfredat

Course consist of total 1sa 14dk of content, in total.

Bölüm 1: JavaScript İle Programlamaya Başlama
1:14:28
Çoklu değişken atama
03:20
Let ve const
02:25
Tarayıcı konsoluna yazma
02:13
Uyarı penceresine yazma
01:32
Veri türleri genel bakış
00:54
Yazı (string) verisi
03:02
Sayı verisi
04:21
Boolean verisi
02:46
Tanımsız veri
01:11
Boş (null) veri
01:46
Nesne verisi
03:06
Dizi verisi
04:09
Fonksiyon verisi
02:29
Typeof operatörü
03:13
Aritmetik operatörler
01:55
Atama operatörleri
02:28
Yazı (string) operatörleri
02:15
Birer arttırma ve birer azaltma
01:13
Mantıksal operatörler
01:29
Karşılaştırmalar
01:42
Koşul ifadeleri
09:00
Switch
03:00
Döngüler
04:20
İşlevler
04:09

Ders yorumları